La millor hosteleria amb tradició familiar        
 
   
Hotel
como arribar
NOTICíeS
RESERVeS
visita turística
  defineix el teu itinerari  
 
   
 
Els cinquanta anys d'experiència que portem al seu servei ens permeten tenir amb orgull aquest lema com bandera. L'excel·lent i acurat tracte al client i el gust per cadascun dels detalls fan la resta.
Av. de la Generalitat 139 info@hotelvirginia.net
Tel: 977 44 41 86 Fax:977 44 52 82 · 43500 TORTOSA